Soundsory Dikkat ve Odaklanmayı Güçlendirme Kulaklığı

19,990.00 

  • Ücretsiz Kargo
  • 3D Ödeme Sistemi
  • 7/24 Destek
  • Üretici : Soundsory

Stokta yok

Stok kodu: SOUNDSORY01 Kategoriler: ,

Açıklama

BEYİN VE VÜCUT İÇİN MÜZİK VE HAREKET PROGRAMI

SOUNDSORY® NEDİR
VE NE YAPAR?

soundsory-kulaklık

SOUNDSORY® ÇOK DUYULU, EV TABANLI BİR PROGRAMDIR.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Motor ve Bilişsel yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olur.

SOUNDSORY® İNŞA ETMEYE TEMELDEN BAŞLAR

3. ÖĞRENME

Duyusal ve gelişimsel beceriler üzerine inşa etmek, akademik öğrenme, duygusal düzenleme, sosyal etkileşimler, eleştirel düşünme vb. Gibi daha iyi bilişsel becerilere yol açar.

2. GELİŞTİRME

Duyusal becerilerin kullanılması, daha güçlü reflekslere, el-göz koordinasyonuna, gelişmiş dikkat ve mekana ilişkin olarak beden farkındalığının gelişmesine yol açar.

1. DUYUSU

Soundsory® beyni Görsel, İşitsel, Dokunsal, Vestibüler ve Propriyosepsiyon gibi temel beceriler geliştirmesi için uyarır.

SOUNDSORY® GELİŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Dikkat
Motivasyon
Mekansal yargı
El-göz kordinasyonu
Göz teması
Sosyal beceriler

Sakarlık
Duruş
Ritim / Zamanlama
El yazısı
Göz teması
Öğrenme Sorunları

Zayıf kas tonusu
Denge
Yaşlanmaya bağlı unutkanlık
Yürümede gecikme

SOUNDSORY® PROGRAMI

SOUNDSORY,® egzersizlerle günlük 30 dakika müzik dinleme içeren 40 günlük bir programdır. Program, her biri 20 günlük iki oturuma bölünmüştür.

Soundsory alıştırmalarına erişim sağlamak için lütfen tıklayın.

Erişim şifresini ürünün kullanım kılavuzunun içerisinde bulabilirsiniz.

Her yaşa ve seviyeye göre uyarlanabilme özelliği

Evde kullanımı kolay

Çeşitli tedavilere tamamlayıcı

Uygulama (App) gerektirmez

SOUNDSORY ® , vestibüler ve işitsel sistemleri aynı anda uyarmak için sesi hareketle birleştiren çok duyusal bir yaklaşım kullanır. Bu entegre yöntem, duyusal işleme, duygusal düzenleme ve bilişsel beceri gelişimine benzersiz bir yaklaşım sağlar.

Ritmik Müzik Programı

Soundsory programındaki müzik, vücut hareketini etkinleştirmek amacıyla seslerin ritmini vurgulamak için özel olarak kaydedilmiştir. Ek olarak, belirli ses kontrastları oluşturmak için patentli bir dinamik filtre sistemi kullanılarak elektronik olarak işlenir. Bu etki, beynin bu değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olmak ve değişimi tahmin etme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmıştır: tıpkı gerçek hayatta sürekli olarak çevrenizdeki değişikliklere adapte olduğunuz, tahmin ettiğiniz ve bunlara uyum sağladığınız gibi. Son olarak, ses, hem işitsel hem de vestibüler sistemin benzersiz ve verimli bir şekilde uyarılmasını sağlamak için hem hava hem de kemik iletimi kullanılarak iletilir.

Vücut Hareket Egzersizleri

Bu egzersizler, gelişimsel bir ilerleme yoluyla beyin ve vücudun bütünleşmesini desteklemek için tasarlanmıştır. İlkel reflekslerin entegrasyonunu içerirken beden farkındalığını, postüral kontrolü ve vücut koordinasyonunu destekler ve geliştirir. Bu temel duyusal motor becerileri güçlendirerek, öğrenmeyi desteklemeye yardımcı olan daha karmaşık bilişsel işlevlerde gelişmeler görüyoruz.SOUNDSORY®, 40 gün boyunca günde 30 dakikada güçlü bir beyin uyarımı sağlar ve sinir sisteminin kendi kendini düzenleme kapasitesini tetikler.

Bir bakışta Soundsory

SOUNDSORY®’ın temel amacı, duyusal entegrasyonun temellerinden daha karmaşık bilişsel işlevlere kadar iyi temeller oluşturmaktır. Nöroplastisite olarak bilinen bir konsepte dayanmaktadır: beyin, belirli ve tekrarlanan uyarımlarla kendini değiştirebilir ve yeni bağlantılar oluşturabilir.Müzik, ritmi vurgulamak için özel olarak hazırlanmış ve seçilmiştir. Nefes almak, konuşmak, yürümek, okumak ve hatta uyumak, tüm hayatımız ritimle belirlenir. Ancak hayvanlar için de durum aynıdır; bilinçli ritim algısı insana özgüdür. Müzik ritmine göre el çırpmak basit görünüyor, ama aslında çok karmaşık bir bilişsel işlev. İster dans ediyor olsun, ister bir ayağınızı ritme dokundurmak olsun, hepimiz müziğin hareketi nasıl tetikleyebileceğini deneyimliyoruz. Tıpkı hareket ediyormuşuz gibi bir hareket deneyimi gibi hissediyoruz. Kulağın işitme işlevi (duyu organı) ve vestibüler işlevi (motor organı) birbirine bağlı olduğu için müziğin duruş, denge ve koordinasyon üzerinde etkisi olabilir. Bir ritim duygusunu tetikleyebilir ve sizi hareket ediyormuş gibi hissettirebilir. Başka bir deyişle, müziğin ritmi, vestibüler sistem ile işitme sistemi arasındaki bağlantıdır ve beyin fonksiyonunu ve vücut organizasyonunu etkiler.SOUNDSORY®’deki müzik, beynin başa çıkması için yeterince kolay ve dikkati geliştirecek kadar zorlu ve ilerici olan ritmi vurgulamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Hareket, Denge ve Koordinasyon

SOUNDSORY ® hareket programı, spesifik, tekrarlayan hareket egzersizleri yoluyla propriyoseptif yetenekler geliştirmeye odaklanır. Ritmik müzik programı, beynin vücut pozisyonu, denge ve hareketle ilgili bilgileri daha iyi entegre etmesine yardımcı olan vestibüler sistemi uyarmak için de tasarlanmıştır .

İşitsel ve Duyusal işleme

SOUNDSORY ® müzik programının amacı, işitsel kanal aracılığıyla beynin farklı bölgelerindeki nöronal bağlantıları harekete geçirmek ve nihayetinde kulağı ve beyni duyusal bilgileri daha hızlı ve doğru bir şekilde analiz edip işlemesi için eğitmektir.

İKİ KAT DAHA ETKİN

Ritime tepki vermek çok açık ve kolay bir davranış gibi görünüyor. Bununla birlikte ritim, zihinsel ve fiziksel aktivitenin etkili koordinasyonunda kritik olduğu gösterilen zamanlama da dahil olmak üzere birçok önemli beyin işleviyle bağlantılıdır. SOUNDSORY ® müziğin ritmini vurgulamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Ritimli müzik beyninizin hareket ettiğinizi düşünmesini sağlar

Müzik, ritmi vurgulamak için özel olarak hazırlanmış ve seçilmiştir. Nefes almak, konuşmak, yürümek, okumak ve hatta uyumak, tüm hayatımız ritimle belirlenir. Ancak hayvanlar için aynıdır; bilinçli ritim algısı insana özgüdür. Müzik ritmine göre el çırpmak basit görünüyor, ama aslında çok karmaşık bir bilişsel işlev. İster dans ediyor olsun, ister bir ayağınızı ritme dokundurmak olsun, hepimiz müziğin hareketi nasıl tetikleyebileceğini deneyimliyoruz. Sanki kendimizi hareket ettiriyormuşuz gibi sesleri bir hareket deneyimi olarak hissediyoruz. Çünkü işitsel işlev (duyu organı) ve vestibüler işlev(motor organı), müziğin duruş, denge ve koordinasyon üzerinde etkili olabileceği şekilde birbirine bağlıdır. Bir ritim duygusunu tetikleyebilir ve sizi hareket ediyormuş gibi hissettirebilir. Başka bir deyişle, müziğin ritmi, vestibüler sistem ile işitme sistemi arasındaki bağlantıdır ve beyin işlevini ve vücut organizasyonunu etkiler.SOUNDSORY müzik ® özellikle beyin zorlu ve dikkat geliştirme ilerici yeterince ve başa çıkma hem kolay yeterlidir ritmi, vurgulamak için tasarlanmıştır.

Soundsory’deki tüm müzik seçimleri şu gereksinimlerle yapılmıştır:

– Müzik, March (Marş) müziği gibi vücut hareket fizyolojimize benzer ritimlere odaklanacak şekilde tasarlandı. Bu bilinçsizce tüm vücudu meşgul eder.

– Her şarkı beynin ritme alışması için yeterince uzun sürer, ancak alışılmış işlemeyi engelleyecek kadar kısadır.

– Her gün, belirli tempoların beyne meydan okumak için birkaç kez değişeceği şekilde düzenlenir ve bu da esneklik yaratır.

DİNAMİK FİLTRE SİSTEMİ

Tahmin geliştirin, güven yaratın.”

Duyusal bilgileri doğru şekilde işleyebilmek, çevreden gelen sürekli bilgi değişikliklerini tahmin edebilmek ve bunlara uyum sağlayabilmektir. SOUNDSORY®, tını ve yoğunluğun tetiklediği ani ton kontrast değişiklikleri ile müziği iletir. Başka bir deyişle, bu zıtlıklar tesadüfen değil, Müziğin Ritiminin entegrasyonunu kolaylaştırmak için tetiklenir.

Müziğin ritmi beyne bilgiyi nasıl işleyeceğini öğretir. Aslında, bilgilerin işlenmesi, bilgilerin zamanında doğru bir şekilde bütünleştirilmesi ve yanıtlanması için öngörüde bulunma ve tahmin etme yeteneğini gerektirir. Bir fincan sıcak, buharlı su almak üzereyseniz, beyniniz doğal olarak durumu değerlendirdiği ve yanma riskini tahmin ettiği ve böylece hareketinizi ve koordinasyonunuzu uyarladığı için bunu dikkatli yapardınız. Buz gibi soğuk ve taze görünseydi, onu aynı şekilde tutmazdın. Başka bir deyişle, beyin duyusal girdi ve çıktıyı tahmin etmek için sürekli olarak bağlam, görsel ve işitsel bilgilere dayalı hipotezler üretir. Müzikle beyin, ritim ve tempo anlayışına dayalı olarak aktif olarak melodi üzerine bir öngörü oluşturur. Tahmin doğrulandığında, memnuniyet ve güven yaşarız ve beyin odaklanmış kalma ve örgütsel yeteneklerini geliştirme yeteneğini geliştirir. Tahmini doğrulanmadığında kafa karışıklığı ve düzensizlik yaratır. Bu, beynin iyi bir öngörü oluşturmak için yeterli zamanı olmadığında veya duyusal girdi çok karmaşık veya çok garip olduğunda gerçekleşir. Bir ritim duygusunu tetikleyemediğinde, müzik bilişsel olarak gürültü olarak analiz edilecektir. İlk kez heavy metal müzik dinleyen yaşlıları düşünün. Dinamik filtre, bu tahmini destekleyecek şekilde tasarlanmış ses kontrastları oluşturur. Müzik, öngörülebilir bir yoğunluk varyasyonu ile çok ritmik olduğundan, beynin bu ses kontrastlarını önceden tahmin etmesi kolaydır ve güven ve tatmin yaratır. Ek olarak, bu sözleşmeler tiz seslerin iletimini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu sesler, sese duyarlı olan duyu hücrelerinin büyük çoğunluğunu harekete geçirir. Bu nedenle, kulağı sesin netliğini ve işitsel işlemeyi algılamak için yeniden eğiterek kulak ve beyin üzerinde güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptirler.

SOUNDSORY ® Patentli Dinamik Filtre

Dinamik filtre, bu tahmini destekleyecek şekilde tasarlanmış ses kontrastları oluşturur. Çünkü müzik yoğunluk öngörülebilir varyasyon ile çok ritmik beyin bu ses kontrastları tahmin ve güven ve memnuniyet yaratır için, bu kolaydır. Ek olarak, bu kontrastlar yüksek tiz seslerin iletimini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sesler , sese duyarlı olan duyu hücrelerinin büyük çoğunluğunu harekete geçirir . Bu nedenle kulak ve beyin üzerinde güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptirler ve kulağı sesin netliğini ve işitsel işlemeyi algılaması için yeniden eğitirler.

HAVA VE KEMİK İLETİM SİSTEMİ

SOUNDSORY ® beyni uyarmak için hem hava hem de kemik iletimi olmak üzere iki farklı ses işleme türü kullanır. Bu iki sistem, duyusal işlemenin farklı yollarını vurgular ve birbirini tamamlar.

Vücudunuzdaki titreşimi hissedin

Ses bir titreşimdir! Havada dolaşırken “hava iletimi” terimini kullanırız. Ses, vücudun kemiklerinde daha da iyi hareket eder: buna “kemik iletimi” denir. Kulaklarınızı kapatın ve normal şekilde konuşun. Sesinizi mükemmel bir şekilde duyuyorsunuz, çünkü sesiniz esas olarak kafatasınızın kemiklerinde dolaşıyor. Daha yüksek sesle konuşun ve tüm vücudunuzun titrediğini hissedin. SOUNDSORY®, hem hava hem de kemik iletimi ile donatılmış kulaklıklar aracılığıyla müziği iletir. Bu nedenle müzik, her kulağa yerleştirilen kulaklıklar ve kafatasının üst kısmındaki titreşim yoluyla işitsel ve vestibüler kanallara ulaşır.

Marka

Soundsory

Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63812.4322874.56
73324.6223272.36
82957.2723658.17
92671.1124039.97
Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63812.4322874.56
73324.6223272.36
82957.2723658.17
92671.1124039.97
Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63812.4322874.56
73324.6223272.36
82957.2723658.17
92671.1124039.97
Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63811.4322868.56
73324.6223272.36
82956.5223652.17
92671.1124039.97
Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63812.4322874.56
73324.6223272.36
82957.2723658.17
92671.1124039.97
Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63812.4322874.56
73324.6223272.36
82957.2723658.17
92671.1124039.97
Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63812.4322874.56
73324.6223272.36
82957.2723658.17
92671.1124039.97
Taksit SayısıAylık ÖdemeToplam Tutar
119990.0019990.00
29995.0019990.00
36663.3319990.00
45528.7422114.94
54498.5522492.75
63812.4322874.56
73324.6223272.36
82957.2723658.17
92671.1124039.97

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.